Καλησπέρα σας,

Σας παραθέτω παρακάτω το εξής παράδειγμα:

Εργαζόμενος ζητάει από ανώνυμη εταιρεία άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου τη Δευτέρα 27/6/2022, έχοντας προσκομίσει έγγραφο που αποδεικνύει ότι τον κάλεσαν από το σχολείο του παιδιού του για ενημέρωση. Επίσης ζητάει την ίδια άδεια για τη Δευτέρα 5/9/2022, δηλαδή πριν τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Το ερώτημα είναι το εξής:

Για την 1η περίπτωση: Δεδομένου ότι τα μαθήματα - εξετάσεις ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 15/6/2022, η εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί αυτό το έγγραφο και άρα το συγκεκριμένο τύπο αδείας? Δε θεωρείται ότι έχει λήξει το σχολικό έτος?

Για τη 2η περίπτωση: Δεδομένου ότι δεν έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά για τους μαθητές, η εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί αυτό το έγγραφο και άρα το συγκεκριμένο τύπο αδείας?

Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο που γίνεται δεκτός από την εταιρεία ο συγκεκριμένος τύπος αδείας, ή μπορεί να χορηγείται καθ όλη τη διάρκεια του έτους?

Σας ευχαριστώ.