Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος η σύζηγος του απο το 2021 αποκτά εισόδημα στην ΕΕ.
Έχει κάνει αίτηση ώστε να δηλωθεί η σύζηγος ώς φορολογικός κάτοικος στην ΕΕ.
1.Ποιό είναι το χρονικό περιθώριο για να υποβάλλει την φορολογική δήλωση του στην Ελλάδα καθώς η αρμόδια ΔΟΥ δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του ?
2.Το εισόδημα της συζήγου χρειάζεται να συμπεριληφθεί σε κάποιο κωδικό στην δήλωση του ?
Ο ίδιος παραμένει επίσης στην Αλλοδαπή αλλά επιθυμεί η φορολογική του δήλωση και τα δικαιώματα του να είναι στην Ελλάδα.