Με τον ΚΦΑΣ 2013 που ισχύει από 01.01.2014 για την ένταξη στα βιβλία Γ κατηγορίας ισχύουν τα κάτωθι :

Σχετικά με τα καπνοβιομηχανικά είδη

1. Επιχείρηση λιανικής με τζίρο 6.000.000€ μόνο καπνοβιομηχανικά είδη , βιβλία Β κατηγορίας

2.Σούπερ Μάρκετ - παντοπωλείο με τζίρο 900.000€, καπνοβιομηχανικά είδη 300.000€,βιβλία Β κατηγορίας

3.Επιχείρηση 400.000€ καπνοβιομηχανικά είδη,1.200.000€ είδη super market - παντοπωλείου

βιβλία Γ κατηγορίας .

δηλαδή όταν έχουμε μικτές πωλήσεις από καπνοβιομηχανικά είδη + οτιδήποτε άλλους ΚΑΔ συναθροίζεται ο τζίρος για την ένταξη στα βιβλία Γ κατηγορίας?