Φυσικό πρόσωπο συμμετείχε σε Ομόρρυθμη Εταιρεία ως Ομόρρυθμος εταίρος κατά την περίοδο από το έτος 1981 εως 1988. Δεν κατέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλε και η συγκεκριμένη οφειλή του έχει πλέον παραγραφεί.
Θα μπορούσε οικειοθελώς να καταβάλει τις εισφορές αυτές προς τον σημερινό ΕΦΚΑ, προκειμένου να συνυπολογιστούν όταν θα κάνει την αίτηση συνταξιοδότησής του?
Σήμερα πληρώνει εισφορές της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Με βάση ποιά κατηγορία θα πληρωθούν οι οφειλόμενες αυτές εισφορές?