Υπαλληλος γραφείου με ΙΚΑ ΕΤΑΜ (101 ΚΠΚ) αποχωρεί λόγω προϋποθέσεων πλήρης συνταξιοδοτήσεως γήρατος.

Η αποζημίωση με ποό ποσοστό υπολογίζεται : 40 ή 50% ?