Θα ήθελα να ρωτήσω ποίες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη(ξενοδοχείο ) που θέλει να απασχολήσει άτομο με πρακτική άσκηση μαθητευόμενου από ιδιωτικό ΙΕΚ , ως προς:

1.υποχρέωση καταβολής μισθοδοσίας (ύψος μισθού / επιδόματα και άδεια) ,

2.υποχρέωση ασφάλισης εφκα & τεκα

3.υποχρεώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πίνακες προσωπικού & έντυπα πρακτικής)