Ξενοδοχείο, έχει λάβει προκαταβολή για προγραμματισμένη κράτηση σε μελλοντικό χρόνο .

Η κράτηση τελικά ακυρώνεται και με βάση την ισχύουσα πολιτική ακύρωσης η προκαταβολή δε θα επιστραφεί στον πελάτη .

1) Το ξενοδοχείο, τι παραστατικό θα εκδώσει και σε τι χρόνο ?

2) Πως αντιμετωπίζεται το ζήτημα από πλευρά ΦΠΑ ?