1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:

Χ.41.04 100Κ
Π.81.01.07 100Κ

Πως διαβιβάζεται στα mydata ?

ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 500Κ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Ν3299/2004) ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΕ MYDATA?

2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Χ.50 10Κ
Π. 81.01.05.0000 5Κ
Π. 81.01.04.0000 5Κ

ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ MYDATA ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ(ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ)