Οικιστικό συγκρότημα κατοικιών με την νομική μορφή ένωσης προσώπων λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο προκειμένου για την έκδοση κοινοχρήστων και είσπραξη αυτών από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών ή τους αντίστοιχους ενοικιαστές του.

Εντός του οικισμού, και κάτω από το ίδιο Α.Φ.Μ. λειτουργεί εστιατόριο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού και μόνο αυτών.

Εχει γίνει πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του εστιατορίου (μάγειρας, σερβιτόρος).

Υπάρχει κατάλογος με ενδεικτικά 7 σταθερά φαγητά ανά σεζόν.

Η λειτουργία του εστιατορίου ενεργοποιείται κάθε καλοκαίρι με ενίσχυση μέσω αποθεματικού από τους κατοίκους του συγκροτήματος και διαρκεί 5 μήνες. Σε κάθε κατανάλωση ο κάτοικος πληρώνει κανονικά το γεύμα του. Στο τέλος του καλοκαιριού γίνεται εκκαθάριση και προκύπτει λογιστικό αποτέλεσμα, πιθανό κέρδος επιστρέφεται ως αποθεματικό στους ιδιοκτήτες.

Ερωτάται αν τίθεται θέμα έναρξης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του οικισμού?

Τίθεται θέμα υποχρέωσης ταμειακής μηχανής?τι παραστατικά θα εκδίδονται κατά την παροχή γεύματος?

Τίθεται θέμα φορολογίας του λογιστικού αποτελέσματος ανά έτος?

Πρέπει να γίνει ένταξη της νομικής οντότητας σε καθεστώς ΦΠΑ και να αποδίδεται η αντίστοιχη δήλωση στην εκάστοτε Δ.Ο.Υ.?

Υπάρχει υποχρέωση ξεχωριστής οντότητας -Α.Φ.Μ- παρότι λειτουργίας του εστιατορίου στα πλαίσια του οικισμού και μόνο για τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές του συγκροτήματος??

Με ποιο τρόπο γίνεται η πρόσληψη του προσωπικού του εστιατορίου, ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες ή υποβάλλονται τα έγγραφα χειρόγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες??