Καλησπέρα

παρακαλώ ενημερώστε μας με ποιο τύπο παραστατικού ΑΛΠ ή Λοιπές Πράξεις εσόδων διαβιβάζονται τα ατομικά εισιτήρια μιας Ναυτικής εταιρείας του Ν. 959/1979 με καδ Θαλάσσιες και Παράκτιες Μεταφορές 50.10.11 καθώς και αν η καταγραφή θα πρέπει να γίνει με μεμονωμένες εγγραφές ή συγκεντρωτικά
Επίσης σε Κοινοπραξίες με ΚΑΔ 50.20.13 Υπηρεσίες θαλάσσιας και Ακτοπλοϊκής μεταφοράς Υγρών όπου εκδίδονται εκκαθαρίσεις πως διαβιβάζονται οι διανομές προς τους συμμετέχοντες σε αυτές : σαν αυτοτιμολόγηση, σαν έξοδο?