Καλημέρα,

ΑΕ που τηρεί τα ΔΛΠ μπαίνει σε καθεστώς διάσπασης. Είχε συνάψει το 2006 για το ιδιόκτητο ακίνητο της σύμβαση sale and lease back. Ημερομηνία διάσπασης έχει οριστεί η 31.12.2021. Τέλος του 2021 είχαν εξοφληθεί όλα τα μισθώματα και εκκρεμεί το διαδικαστικό της μεταβίβασης πίσω στην εταιρεία του ακινήτου το οποίο ως περιουσιακό στοιχείο θα μοιραστεί ανάμεσα στην διασπώμενη και την επωφελούμενη (σύσταση νέας εταιρείας). Το πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με τους ελεγκτές δεν μπορεί να γίνει αυτό λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το τυπικό στάδιο της μεταβίβασης από την εταιρεία leasing. Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι τα ΔΛΠ έχουν ως βασική τους αρχή την ουσία πέρα από τον τύπο, ερωτάται αν αυτό αποτελεί εμπόδιο για τον ισολογισμό διάσπασης ή μετατροπής που θα είναι οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2021. Ερωτάται επίσης ποιος θα έπρεπε να είναι ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός.