Ατομική επιχ/ση φυσικό πρόσωπο με έδρα το σπίτι και δραστηριότητες ΚΑΔ 96011901 υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών , και ΚΑΔ 31099203 υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων θα προσφέρει υπηρεσίες στην οικία του κάθε πελάτη ,υποχρεούται σε χρήση ταμειακής μηχανής ή απαλλάσεται ???? βάση ΠΟΛ 1002/2015 σύμφωνα με την παράγραφο.(((Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τουςπωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τουςπωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου))
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ