Ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος σε επιχείρηση με βάση τα ΕΛΠ