Καλησπέρα σας ,
Σε πρόσφατη απάντηση στον ΚΟΜΒΟ για παρόμοιο ερώτημα ο κύριος Κουτσολάμπρος
έδωσε απάντηση και πρότεινε οι ΑΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ να:

Οι ασκούμενοι μπορούν να εντάσσονται στη μισθοδοσία του εργοδότη τους (Εταιρεία, Φορέας, Τράπεζα κλπ.) με ρητή πρόβλεψη στη σύμβαση ότι θα καταβάλλουν εξ ιδίων την ασφάλισή τους στον Κλάδο Υγείας (Ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ) ή την προαιρετική ασφάλισή τους στον τ.ΤΑΝ

Επίσης τόνιζε ότι :

η δε άσκηση δεν αποτελεί μορφή εξηρτημένης εργασίας, ή άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, αλλά προσιδιάζει περισσότερο στη σύμβαση μαθητείας και

σύμφωνα με την ΠΟΛ.1047/2015, κατά την οποία οι ασκούμενοι φορολογούνται ως μισθωτοί (για την φορολογία εισοδήματος .

Μπορείτε να μας καθοδηγήσετε προακτικά πως θα αποτυπωθεί αυτό στην ΑΠΔ και στα έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ:

Συμφωνείτε με τα παρακάτω ;

1) Στο ΙΚΑ θα δηλωσουμε

ΚΑΔ 7411 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 419000 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 14 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 210 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
και στην ουσία ασφαλίζεται ο ασκούμενος μόνο για επαγγελματικό κίνδυνο.

2) Στο ΕΡΓΑΝΗ:

Επίσης θα υποβληθεί έντυπο πρόσληψης ορισμένου χρόνου που θα αναφέρεται ρητά στις σημειώσεις ότι είναι σύμβαση για ασκούμενο δικηγόρο και θα επιβαρύνεται μόνος του τον κλάδο υγείας .
Σύμβαση μαθητείας δεν μπορέι να υποβληθεί αφού τα έντυπα μαθητείας αφορουν άλλες περιπτώσεις .

Σας παρακαλούμε για την άποψη σας για να αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα .

Ευχαριστούμε πολύ .