Κάτοικος εξωτερικού θέλει να ιδρύσει ετερόρρυθμη εταιρεία, με δραστηριότητα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο).
Μπορεί να είναι το ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής, χωρίς να χάσει την ιδιότητα του κατοίκου εξωτερικού;
Παρακαλώ για την άμεση απάντησή σας.