Εργαζόμενος μετακλητός τρίτης χώρας με πακέτο κάλυψής 060 (μετακλητοί πολίτες τρίτων χώρων)ποιο πρέπει να είναι το δικαιολογητικό στο αρχείο μας σε ενδεχόμενη περίπτωση ελέγχου από το ΕΦΚΑ?
Γενικά ποιοι όροι διέπουν τη συγκεκριμένη εργασιακή σχέση?