Καλησπέρα,

Ήθελα να σας ρωτήσω για επιχείρηση που επιθυμεί να εκδίδει παραστατικά μέσω του e-timologio.

Επιχείρηση με ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000,00 € με 800 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και 40 τιμολόγια ετησίως , έχει το δικαίωμα ?

Η ερώτηση μου είναι επειδή αναφέρει μέχρι 50 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ η απόφαση και ήθελα να ξέρω ότι αφορά μόνο ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ και όχι και τις ΑΠΥ μαζί για σιγουριά.

Η επιχείρηση τηρεί το απλογραφικό σύστημα.

Σας ευχαριστώ.