Προσωπική εταιρεία θα εκμεταλλευθεί ακίνητο μέσω Airbnb . Εάν παρέχει υπηρεσίες πρωινού και καθαριότητας , τότε θα πρέπει να εκδίδει παραστατικά με ΦΠΑ.

Χρειάζεται να έχει σήμα ΕΟΤ σε αυτήν την περίπτωση ? Εάν δεν παρέχει τις άνωθεν υπηρεσίες θα εκδίδει παραστατικό ενοικίου για την βραχυχρόνια μίσθωση χωρίς ΦΠΑ . Το σήμα ΕΟΤ είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση ειδικά για το θέμα του ΦΠΑ προκειμένου να εκδίδει με 13% συντελεστή ΦΠΑ ?