Σε διπλογραφικά Βιβλία με ποιο τρόπο συμπληρώνω τη φόρμα prorata;
Αφορά πωλήσεις καπνοβιομηχανικών.
Τι λογιστική εγγραφή κάνω για την αποπληρωμή του τέλους;

Είναι υποχρεωτικό να γίνεται ετήσια υποβολή
ή μπορώ και μηνιαία με κάθε περιοδική , ώστε να μην μαζεύεται όλο το ποσό στο τέλος του΄έτους;