Καλημέρα επιχείρηση που διαθέτει και κεντρικό και υποκατάστημα μπορεί εμπορεύματα που πουλάει από το υποκατάστημα να τα κόβει στοιχείο από φορητή ταμειακή μηχανή που είναι δηλωμένη στο κεντρικό; Το υποκατάστημα για κάποιους λόγους δεν έχει ακόμα ταμειακή μηχανή.