Οικονομικός σύμβουλος πρότεινε ασφαλιστικά - αποταμιευτικά προγράμματα σε ΙΚΕ. Πως τα αντιμετωπίζει η φορολογική διοίκηση; Η αποταμίευση για την δημιουργία σύνταξης εκπίπτει;