Καλησπέρα σας

ΙΚΕ που ασχολείται με τον προγραμματισμό θα συνάψει συμφωνία να παρέχει υπηρεσίες προγραμματισμού σε άλλη εταιρία, για συγκεκριμένο project και η αμοιβή της θα είναι ποσοστό επί των πωλήσεων.

Η πληρωμή του project θα γίνεται με κρυπτονομίσματα και συνεπώς το ποσοστό που θα λαμβάνει η ΙΚΕ θα είναι και αυτό σε κρυπτονομίσματα.

Υπάρχει δυνατότητα να δεχτεί η ΙΚΕ κρυπτονομίσματα ως αμοιβή; Και αν ναι ποια είναι η φορολογική - λογιστική αντιμετώπιση των εν λόγω αμοιβών;

Σας ευχαριστώ