Καλησπέρα και καλή δύναμη

Ο ιδιώτης Α εκμισθώνει στον ιδιώτη Β ένα κατάστημα με μίσθωμα 1.000 €.

Ο Β το υπεκμισθώνει στον μισθωτή ΑΕ με μίσθωμα 1500 €.

Σύμφωνα με την Α.1255/20-12-2021 της ΑΑΔΕ, για το χρονικό διάστημα 1/11/2020-31/7/2021, ο υπεκμισθωτής Β πρέπει να υποβάλει δήλωση covid για να λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση μη καταβληθέντων μισθωμάτων. Προς τούτο πρέπει να διαγράψουν !!!! τα ποσά στα πεδία «Αρχικό μίσθωμα» & «Μειωμένο μίσθωμα», προκειμένου ο εκμισθωτής Α να λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση.

Ερώτηση 1η: Τελικά ποιος θα λάβει αποζημίωση? Ο εκμισθωτής Α (1.000€*80%=800€) ή ο υπεκμισθωτής Β (1.500€*80%=1.200€) ?

Ερώτηση 2η: πρέπει να γράψουμε μηδέν σε αυτά τα πεδία?

Η προθεσμία λήγει στις 21/1/2022

Παρακαλώ για την συντομότερη δυνατή απάντησή σας.

Ευχαριστώ