Άνδρας 67 ετών ασφαλισμένος στο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 34,5 έτη θέλει να εξαγοράσει 28 μήνες στρατό και 12 μήνες τέκνου ώστε να επιτύχει προσαύξηση της σύνταξης του.
Μπορεί ενώ έχει ήδη κατοχυρώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης του να ζητήσει μαζί με την αίτηση σύνταξης και την πιο πάνω εξαγορά πλασματικών χρόνων: