Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλώ για την απάντηση σας στο εξής:

Μητέρα, φορολογική κάτοικος και υπήκοος Γερμανίας, θέλει να στείλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στον υιό της ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να είναι σύμφωνες με τις φορολογικές του υποχρεώσεις;

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση