Καλημέρα σας,

Ιταλική εταιρία αγοράζει ακτινίδια από Ελλάδα, παραμένουν για επεξεργασία και διαλογή σε χώρο τρίτου και μετέπειτα πωλούνται είτε εντός Ελλάδος είτε εξάγονται σε ΕΕ ή τρίτες χώρες. Δεν υπάρχει ιδιόκτητος ή μισθωμένος χώρος της Ιταλικής εντός Ελλάδος. Υπάρχει υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής ή με ελληνικό αφμ (αντί φορολογικού αντιπροσώπου λόγω κράτους - μέλους) μπορεί να κάνει όλη τη διαδικασία αγοράς - πώλησης;;

δικαιολογείται το αφμ - φορολογικός αντιπρόσωπος της Ιταλικής να λαμβάνει τιμολόγια από άλλη εταιρία για παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, ελέγχου της διαλογής, κόστους του προσωπικού που χρησιμοποιεί, μεταφορικών εξόδων κλπ;; Θέλω να πω ότι τέτοιες ενέργειες τεκμαίρουν την λειτουργία υποκαταστήματος εντέλει;

ευχαριστώ,