1. Ελληνική εταιρεία τιμολογεί Ισπανό πελάτη της .Τα εμπορεύματα αποστέλλονται κατευθείαν στον πελάτη στην Ισπανία από τον προμηθευτή της ελληνικής εταιρείας στην Τουρκία.

Η πράξη θεωρείται ενδοκοινοτική? Υπόκειται σε υποχρεωσεις Vies και Intrastat?

2. Ελληνική εταιρεία Βιομηχανία δίνει δωρεάν υλικά- προϊόντα σε πελάτες του εξωτερικού προς δειγματισμό. Τα δείγματα είναι παρεμφερή με τα πωλούμενα προϊόντα και τα ο σκοπός δειγματισμού προσδοκά μελλοντική αγορά από τον πελάτη ή αποστέλλονται ως αποζημίωση στον πελάτη σε περίπτωση ακατάλληλου υλικού από προηγούμενο φορτίο υλικού.

Για την συναλλαγή εκδίδεται δελτίο αυτοπαράδοσης άνευ ΦΠΑ γιατί ο πελάτης είναι εξωτερικού.

Το παραστατικό αυτοπαράδοσης 6.1 δεν μπορεί να ανέβει στο mydata γιατί δεν δέχεται κατηγοτία ΦΠΑ- άνευ ΦΠΑ .

Με τι παραστατικό θα διαβιβαστεί στο Mydata ? Ποια είναι η ορθή αντιμετώπιση?