Καλημέρα σας και Καλή Χρόνια,

Συνταξιουχός έλαβε το 2019 αναδρομικά συντάξεων για τα έτη 2015 & 2016.

Ο Συνταξιούχος από το 2019 είναι με πιστοποίηση αναπηρίας άνω του 80% .

Αν και ο φορέας στην εικόνα αποδοχών 2020 χαρακτηρίζει τα αναδρομικά

Αναδρομικάσυντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούςή κινητικά αναπήρους μεποσοστόαναπηρίαςτουλάχιστονογδόντα τοιςεκατό(80%)(υποβάλλεταιΤροποποιητικήδήλωση σταέτη πουαφορούν),

ΜΕ έτη αναφοράς τα έτη 2015 και 2016 η αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων δεν δέχεται την έκπτωση φόρου του 80% αναπηρίας , δηλαδή δεν δέχεται να επιλέξουμε τον 001 κωδικό στον πίνακα 3 με το αιτιολογικό ότι στα έτη αναφοράς δεν είχε τη πιστοποίηση αναπηρίας .

Από την άλλη όμως στο έτος στο οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλη δήλωση δηλαδή έως την 31/12/2021 υπάρχει αναπηρία και καλείται να πληρώσει 1700 € φόρο για εισοδήματα παρελθόντων ετών την στιγμή που υπάρχει η αναπηρία του.

Είναι σωστό να μην δέχεται η Δ.Ο.Υ την έκπτωση φόρου?

Σας ευχαριστώ,