Από 01/01/2022 είναι σε ισχύ το νέο κατώτατο ημερομίσθιο 29,62€ , τους κομμωτές τους ασφαλίζαμε μέχρι τώρα με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης με 29,39€ . Με τι ημερομίσθιο θα πρέπει να ασφαλίζονται από 01/01/2022 αφού το Τ.Η. των 29,39€ είναι μικρότερο από το κατώτατο ημερομίσθιο των 29,62€ .