Πρόσφατα ανέλαβα μια ποτοποιία (ατομική με απλογραφικά) . Η επιχείρηση αυτή λοιπόν αγοράζει από έλληνα προμηθευτή αιθυλική αλκοόλη και μετά από επεξεργασία παράγει το τελικό ποτό πχ βότκα κλπ. Στο τιμολόγιο του προμηθευτή αναφέρεται η ποσότητα της αλκοολης και το κόστος αυτής καθώς και τα υπόλοιπα εξοδα όπως ΕΦΚ και σε όλα αυτά έχει χρεωθεί ΦΠΑ 24% . Όλα αυτά αποτελούν έξοδα που επιβαρύνουν τις αγορές. Η ποτοποιία κατά την πώληση του ποτού πρέπει πάλι να χρεώσει διακριτά ΕΦΚ και να το αποδώσει ή αφού έχει καταβληθεί ο ΕΦΚ κατά την εισαγωγή από τον προμηθευτή της έχει τελειώσει εκεί η υποχρέωση; Επίσης ψάχνοντας βρήκα ότι κατά την παραγωγή πχ μπύρας πάλι καταβάλλεται ΕΦΚ.

Θα παρακαλούσα στην επεξήγηση της απόδοσης του ΕΦΚ (πότε και πως) στα ποτά γιατί ξεκάθαρη διαδικασία δεν έχω βρει και είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το θέμα.

Ευχαριστώ.