Το ερώτημα είναι ποιο άρθρο εξαίρεσης απαιτείται να χρησιμοποιηθεί στο ΜyData προκειμένου να τιμολογήσει μια Ελληνική Εταιρεία κάποια Κυπριακή Εταιρεία, η οποία όμως δεν είναι εγγεγραμμένη έως σήμερα στο ΦΠΑ και στο Σύστημα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών.

Πρέπει να χρεώσουμε ΦΠΑ και ποιο άρθρο να χρησιμοποιηθεί ώστε να μη χτυπάει το MyData