Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Είναι δυνατή η μεταβίβασης ψιλής κυριότητα μετοχών με επαχθή αιτία;


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!

Μέτοχος Α κατέχει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. , παρακρατεί την επικαρπία και μεταβιβάζει την υψηλή κυριότητα των μετοχών στον μέτοχο Β , ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη συγκεκριμένη Α.Ε. και μέτοχος στην συγκεκριμένη Α.Ε. με ποσοστό 1,8 %. Παράλληλα προσφέρει και εξαρτημένη εργασία , ως μισθωτός – μηχανικός – στην ΑΕ

- Μέχρι τώρα ασφαλιζόταν ως μισθωτός στον ΕΦΚΑ. Με την απόκτηση της υψηλής κυριότητας του 30% των μετοχών αλλάζει κάτι ως προς την ασφάλισή του ?

- Μπορεί να παραμείνει ως μισθωτός στην Α.Ε. και να ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ ως μισθωτός ?

- Αν όχι πως πρέπει να ασφαλισθεί και πώς ακριβώς θα καταβάλλονται οι εισφορές ?

- Ποιος θα παρίσταται στην γενική συνέλευση για το 30% των μετοχών , ο επικαρπωτής ή ο υψηλός κύριος ?

- Ποιος θα συμμετέχει , ο επικαρπωτής ή ο υψηλός κύριος , στις αυξήσεις κεφαλαίου που θα γίνουν από την μεταβίβαση και μετά.

-Ποιος θα συμμετέχει σε τυχόν δωρεάν μετοχές που θα διανεμηθούν από την Α.Ε. στους μετόχους, από την μεταβίβαση και μετά και πώς ?

- Σε περίπτωση πώλησης των μετοχών αυτών(υψηλή κυριότητα-επικαρπία) πως θα κατανεμηθεί το ποσό της πώλησης ?

- Ποιος θα είναι δικαιούχος σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στου μετόχους , ο υψηλός κύριος ή ο επικαρπωτής ?

- Θα γίνει κάποια μεταβολή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και ποια ?

Ευχαριστώ.

Συμπληρωματικά :

Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο καταστατικό της εταιρίας και ούτε έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας και υψηλής κυριότητας μετοχών.

- Ποιος θα είναι δικαιούχος στη διανομή μερίσματος , ο υψηλός κύριος ή ο επικαρπωτής

Ευχαριστώ.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !!

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης