Καλησπέρα,

στον πίνακα προσωπικού το διάλειμμα πρέπει να αποτυπώνεται ως χρόνος (π.χ. 15 λεπτά) ή ως έναρξη και λήξη (10.00-10.15);

Στην προϋπηρεσία βάζουμε τυχόν έτη που αναγνωρίστηκαν πριν την πρόσληψη του εργαζομένου ή και το διάστημα εργασίας στην επιχείρηση. Προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε με την πρόσληψη 4 έτη, ημερομηνία πρόσληψης 01/01/2015, στον πίνακα θα συμπληρωθεί ως προϋπηρεσία 4 ή 10 έτη;

Ευχαριστώ.