Ασφαλισμένη γεννημένη 19/05/1967 με ένα τέκνο γεννημένο την 8/8/2000 έχει από τον 2ο του 1989 μέχρι και τον 3ο του 2010 4818 κοινά ένσημα και από τον 1ο του 2014 μέχρι και σήμερα (εξακολουθεί και εργάζεται) έχει 2218 βαρέα ένσημα. Σύνολο 7036 ένσημα. Έχει και 1 χρόνο επιδοτούμενη ανεργία από 5ο του 2001 μέχρι τον 5ο του 2002.
Πότε μπορεί να βγεί σε πλήρη και πότε σε μειωμένη σύνταξη; Χρειάζεται να εξαγοράσει κάποιο χρόνο; π.χ. τέκνου. Πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια πριν την 01.01.2022;