Ποία είναι η φορολογική μεταχείριση του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Α Β’ κύκλος).

Φορολογούνται ή απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, όπως άλλες επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις covid-19 στις επιχειρήσεις?