Ατομική επιχείρηση προτίθεται να αποκτήσει ΕΙΧ με τιμολόγιο από αντιπροσωπεία και να το εγγράψει στα πάγια περιουσιακά στοιχεία των βιβλίων της. Παρότι είναι αγορά της επιχείρησης ερωτάται εάν υπάρχει και πάλι η υποχρέωση αναγραφής του ποσού της αγοράς του ΕΙΧ και ως τεκμήριο στην προσωπική φορολογική δήλωση Ε1 του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης;