Διαδοχικά ασφαλισμένος ΤΣΑ-ΟΑΕΕ το διάστημα 1987-2014 και ΙΚΑ ως μισθωτός οδηγός στα Βαρεά από 2014 - Σήμερα. Αν στα 62 υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ με τις διατάξεις ΚΒΑΕ, μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος στο ΤΣΑ σαν χρόνος που έχει διανυθεί σε επάγγελμα που αν ασφαλιζόταν στο ΙΚΑ θα καλυπτόταν στα Βαρέα και να δικαιωθεί σύνταξης?