Ασφαλισμένος δημοσιογράφος (ΤΣΠΕΑΘ) γεννημένος την 27-05-1956, εν ενεργεία εργαζόμενος στην ΕΡΤ έχει από τον Μάϊο του 1983 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021, 36 χρόνια, 9 μήνες και 5 ημέρες ασφάλισης. Μέχρι 31.12.2021 θα έχει πλέον 3 μήνες. Έχει επίσης ασφάλιση στο ΝΑΤ πριν την ΕΡΤ για 7 μήνες. Έχει 2 τέκνα γεννημένα την 20-09-1993 και την 05-07-2000 και στρατό.
Πότε θεμελειώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης τόσο πλήρους όσο και μειωμένης. Μπορεί να κάνει εξαγορά κάποιου χρόνου;