Έχουμε πελάτη κρουαζιερόπλοιο ξένης σημαίας Τρίτης Χώρας με γερμανικό ΑΦΜ . Παραδώσαμε εμπορεύματα προς εφοδιασμό στο λιμάνι του Πειραια και εκδώσαμε τιμολόγιο με ΦΠΑ ως οφείλαμε στις 08/10.

Στις 24/11 μας έστειλαν υπεύθυνη δήλωση Ν1599 για την έκδοση πιστωτικού για λόγους απαλλαγής ΦΠΑ.

1.Ποια είναι η προθεσμία έκδοσης πιστωτικού? Είναι 40 ημέρες από την ημερομηνία του αρχικού τιμολογίου ή της υπεύθυνης δήλωσης

2. Για τα επόμενα τιμολόγια που παραδίδονται στο λιμάνι του πειραια κάναμε εξουσιοδότηση στον εκτελωνιστή και κάνει την διαδικασία εξαγωγής στο όνομα μας .Στα τιμολόγια που περνάνε τελωνείο αναγράφουμε απαλλαγή άρθρο 27 για τα πλοία ανοιχτής θαλάσσης. Στην δήλωση φπα και στα βιβλία μας τις αναγράφουμε ως εξαγωγές.

3. Επειδή οι πράξεις λογίζονται ως εξαγωγές θα πρέπει να αναγράφουμε στο τιμολόγιο ανευ φπα βάση του άρθρου 24 των εξαγωγών ή του άρθρου 27 των πλοίων?

4. H διαβίβαση στο mydata πως θα γίνει εφόσον το τιμολόγιο είναι 1.2 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ αλλά είναι εξαγωγή?

5.Επίσης στα τιμολόγια που πάνε στην ευρωπαϊκή ένωση σε λιμάνι θα πρέπει να αναφέρουμε το άρθρο απαλλαγής 28 για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή το άρθρο 27 των πλοίων ?