Με βάση το Ν.4722/2020 - ΦΕΚ Α 177/15-09-2020 - Άρθρο 16 είχε θεσπιστεί άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19 για 14 μέρες με αποδοχές.
Η εν λόγω άδεια είναι σε ισχύ ή έχει αντικασταθεί από την άδεια λόγω ασθένειας παιδιού με διάρκεια 6 ημέρες κατ έτος χωρίς αποδοχές;
Τι ισχύει για τους γονείς των οποίων τα παιδιά ασθενούν από covid19?

Ευχαριστούμε.