Καλημέρα
έχουμε εταιρεία ΟΕ με δυο μετόχους . Ο ένας έχει ποσοστό 99 % και ο άλλος 1 % . Θέλουμε να αποχωρήσει αυτός με το 1 % και να τον αντικαταστήσει άλλος με το ίδιο ποσοστό αλλά να γίνει ετερόρρυθμος εταίρος .
Εκτός από την αλλαγή στο καταστατικό και στο ΓΕΜΗ έχει κάποια άλλη φορολογική υποχρέωση ? Όσον αφορά τα μερίσματα , υπάρχει κάποια μεταβολή ?
Για τα επαγγελματικά οχήματα πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια ?
Ευχαριστώ