Εταιρία έχει προβεί στην πρόσληψη εργαζομένου προκειμένου να αναλάβει το τεχνικό τμήμα της συντήρησης κ αναγόμωσης συστημάτων πυρόσβεσης.
Κατά την διαδικασία επιλογής κωδικού ειδικότητας ασφάλισης παρατηρώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβής επιλογής Ειδικότητας ούτε κ παρεμφερείς.

πως αντιμετωπίζεται το ανωτέρω ;
ποια είναι η κοινή πρακτική ;

σας Ευχαριστώ