Θα ήθελα την άποψη σας για τις κάτωθι περιπτώσεις διαβίβασης στο mydata
1)Σε τιμολόγιο πώλησης εξοπλισμού σύμφωνα με το 2869/2389 η εκδοση και η διαβίβαση του τιμολογίου θα γίνει με ΦΠΑ και θα δηλωθεί η αναστολή είσπραξης του ΦΠΑ στη στήλη 40 με την επιλογή Αρθρο 34 - Αναστολή καταβολής ΦΠΑ (αναγράφεται το ΦΠΑ στο παραστατικό ?

Αυτό θα οδηγήσει στη συμπλήρωση του κωδ.349 της περιοδικής ΦΠΑ και στην μη εμφάνιση του αναλογούντος ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία ενώ θα εμφανίζεται ΦΠΑ στο παραστατικο?

2)Με ποιο άρθρο του κωδικα ΦΠΑ διαβιβάζεται η πώληση των selftest που απαλλασσεται ΦΠΑ?

3)Το συσχετιζόμενο πιστωτικό τιμολόγιο αφορά έκπτωση ή επιστροφή συγκεκριμένου τιμολογίου?

Υπάρχει θέμα αν χρησιμοποιηθεί μη συσχετιζόμενο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις?

4)Υπάρχουν περιπτώσεις που η καθαρή αξία είδους είναι πολύ μικρή στο τιμολόγιο (λόγω εκπτωσης) με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ που υπολογίζεται να είναι μηδενικός και να μην διαβιβάζεται το τιμολόγιο χωρίς να δηλωθεί αιτία απαλλαγής.Αν δηλώσουμε όμως αιτία, έστω λοιπές εξαιρέσεις , η καθαρή αξία θα μεταφερθεί σε λάθος κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ.

5)Η διαβίβαση των στοιχείων με μηδενική αξία είναι υποχρεωτική αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα.Πως θα το αντιμετωπίσουμε αυτό?

6)Στα καταστήματα εστίασης κυρίως, τα Ζ των ΦΗΜ εκδίδονται μετά τις 00.00.Το γεγονός αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα στο mydata?