Ερωτήματα σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας διαβίβασης πωλήσεων καυσίμων στο myDATA, από τα πρατήρια για την 01/01/2022:

1) α) Με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω βυτίου από τα πρατήρια, στα 24 νησιά που έχουν μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων, καθώς οι αποδείξεις θέρμανσης χρειάζονται σήμανση ώστε να μπορούν να σκανάρονται για να ανέβουν στην εφαρμογή;

β) Με το ίδιο εμπορικό πρόγραμμα πωλούνται- σε περίπτωση επαγγελματιών, με τιμολόγιο-στο σύνολό τους όλα τα εμπορεύματα στα πρατήρια. Πως θα στέλνουν μόνο τα άλλα είδη και τα καύσιμα δεν θα τα στέλνουν;

2) Για τις πωλήσεις από βυτίο: Οι αποδείξεις που εκδίδονται αυτόματα επισυνάπτονται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (είτε βενζίνη, είτε πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης). Για να γεμίσει το βυτίο εκδόθηκαν πχ 3 αποδείξεις από 1000 λίτρα η κάθε μια. Σε αυτή την διανομή, κατά την πώληση σε επαγγελματία εκδίδονται δελτία αποστολής και με την επιστροφή στο πρατήριο εκδίδεται το τιμολόγιο (μπορεί να εκδοθεί και μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα) ενώ σε ιδιώτες εκδίδονται αποδείξεις λιανικής. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το βυτίο δεν επιστρέφει άδειο στο πρατήριο. Είναι ορθό,οι αποδείξεις που εκδόθηκαν αυτόματα και επισυνάφθηκαν στο ΣΔΑ να ακυρωθούν μια-μια στο σύνολό τους, το υπόλοιπο των λίτρων να παραμείνει στο βυτίο και να προστεθούν την επόμενη μέρα άλλα καύσιμα; Το έσοδο του πρατηριούχου θα είναι από τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος θα πάρει είτε απόδειξη είτε τιμολόγιο. Η ακύρωση των αποδείξεων θα πρέπει να γίνει με έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου ή με άλλο παραστατικό για να είναι δεκτό από το myDATA;

Περιμένω την απάντησή σας και για τα δύο θέμα, καθώς ξεκινάει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης.