Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά λαμβάνει τιμολόγια από προμηθευτές της με εμπορεύματα, σε αυτά τα τιμολόγια υπάρχει και χρέωση μεταφορικών ή υπάρχει φορτωτική από μεταφορική με χρέωση της επιχείρησης (επιβαρύνεται το κόστος).

Αυτά τα έξοδα μεταφοράς που ουσιαστικά επιβαρύνουν το κόστος πωληθέντων πως είναι ορθό να αποτυπώνονται στο Ε3 και το βιβλίο εσόδων-εξόδων;

α) να εμπεριέχονται στη στήλη αγορές εμπορευμάτων και να καταχωρούνται στον κωδικό 102-αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό);

ή β) να υπάρχει μια ξεχωριστή στήλη έξοδα αγορών για αυτά τα ποσά και να καταχωρείται το ποσό της στον κωδικό 185.016 (Λοιπά έξοδα) και να μεταφέρεται στον 105 (λοιπά έξοδα εμπορικής δραστηριότητας) ώστε να βγαίνει σωστό και το μικτό κέρδος; Σε σεμινάριο είχε προταθεί η δεύτερη λύση.

Αν η ίδια επιχείρηση υποχρεούται να συντάσσει απογραφή ο δεύτερος τρόπος δεν είναι πιο σωστός ώστε να συμφωνούν τα ποσά του 102 με την απογραφή;

Σας ευχαριστώ!