Εταιρία από την Αυστρία έχει εντός 5 ετών τρια εργοτάξια στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΣΔΑΦ με την Αυστρία δεν υφίσταται μόνιμη εγκατάσταση, αν το εργοτάξιο δεν υπερβεί τους 9 μήνες. Για τα δύο πρώτα εργοτάξια είχε οριστεί φορολογικός εκπρόσωπος. Το τελευταίο εργοτάξιο έκλεισε Ιούνιο 2020.

Το ερώτημα είναι μήπως το τρίτο εργοτάξιο στοιχειοθετεί μόνιμη εγκατάσταση και ως εκ τούτου θα πρέπει να ιδρυθεί υποκατάστημα και να μην οριστεί πλέον μόνο φορολογικός εκπρόσωπος;