Θα ήθελα να ρωτήσω αν η εποχική επιχείρηση πληρώνει τέλος επιτηδεύματος για τους μήνες που δεν λειτουργει και γενικότερα να μου αναφέρετε κάποιον σπουδαίο λόγο(φορολογικά-ασφαλιστικά-εργατικά) μία εμπορική εποχική επιχείρηση να το δηλώσει στο μητρώο της δου(αν πληρώνει κανονικά τέλος επιτηδεύματος για όλους τους μήνες ακόμα και για αυτούς που δεν λειτουργει)
Και επίσεις το ίδιο και για τον εφκα(αν δεν πληρώνει εφκα για τους μήνες που δεν λειτουργεί)
Πληροφοριακά αναφέρω πως όταν πήγα στο μητρώο να δηλώσω την επιχείρηση ως εποχική ο υπάλληλος μου ανέφερε πως δεν έχει δυνατότητα στο συστημά του να αναφέρει τους μήνες που λειτουργεί