Οι επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μέσα στο 2020 ή μέσα στο 2021 από πότε είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν και να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά παραστατικά;

Ποιες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι υπόχρεες στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, μιας και οι οδηγίες παίρνουν σαν έτος βάσης το 2019 (αριθμός παραστατικών και τζίρος) , που οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν υπήρχαν;

Επίσης, οι σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ανεξάρτητα από το έτος έναρξης) είναι υπόχρεοι στην έκδοση και διαβίβαση ηλεκτρονικών παραστατικών;