Καλησπέρα σας,

Μια ΙΚΕ έχει εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων με ηλεκτρονικά μισθωτήρια και μέσω βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων). Για την περίπτωση της εκμίσθωσης ακινήτων με ηλεκτρονικά μισθωτήρια, ισχύει το άρθρο 39 του 4172/2013, όπου αναφέρει ότι το παραπάνω εισόδημα θεωρείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Για την περίπτωση της βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, ισχύει το άρθρο 39Α του 4172/2013, όπου αναφέρεται πως και αυτό το εισόδημα θεωρείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Με βάση την παράγραφο 2, του άρθρου 47 του 4172/2013 αναφέρεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, θεωρούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Το ερώτημά μου είναι το εξής: Το έσοδο από εκμίσθωση ακινήτων γενικότερα, θεωρείται εισόδημα από ακίνητα ή από επιχειρηματική δραστηριότητα; Πρέπει να υποβληθεί Ε2; Αν ναι, αφορά και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις αστικές μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικών μισθωτηρίων; Τα έσοδα αυτά θα αποτυπωθούν στο Ε3, στο Ε2, ή και στα 2 έντυπα;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!