Γεια σας, εργαζόμενος με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και παράλληλα ομόρρυθμο μέλος Ομόρρυθμης Εταιρείας με ποσοστό 50%. Αν συνταξιοδοτηθεί και συνεχίσει σαν ομόρρυθμο μέλος θα χάσει το 30% της σύνταξης ? σωστά ? τι πρέπει να κάνει για να συνεχίσει να είναι ομόρρυθμο μέλος και να μην έχει περικοπεί σύνταξης ?

Σας ευχαριστώ !